Project Image

Kierowco! Zachowaj ostrożność - też kiedyś się uczyłeś

Nadciąga lato, a zatem i wzmożony ruch na naszych drogach.
Wśród wielu pojazdów zauważymy i te, które służą do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminów państwowych.
Należy zatem przypomnieć, że pojazd taki jest oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą L.
Tablica jest umieszczona z przodu i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów na wysokości od 60 do 180 cm od powierzchni jezdni.
Na samochodach osobowych tablica jest umieszczona pionowo na dachu prostopadle do osi podłużnej pojazdu, natomiast na motocyklu – z tyłu pojazdu. Warto pamiętać, że art. 55 ust. 3 Ustawy o ruchu drogowym zobowiązuje kierującego pojazdem, przejeżdżającego obok lub jadącego za  tak oznakowanym  pojazdem do  zachowania szczególnej ostrożności.

Musimy pamiętać, że w pojazdach tych odbywa się szkolenie a następnie egzaminowanie kandydatów na kierowcę.
Są to ponadto osoby niemające jeszcze wystarczających umiejętności panowania nad  pojazdem w każdych warunkach. Choć jazda odbywa się pod nadzorem instruktora lub egzaminatora, to jednak  te osoby mogą stanowić określone zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. A więc bądźmy szczególnie ostrożni.

Nie popędzajmy, utrzymajmy właściwe odległości.
Każde najechanie przez nas na tył ELKI  z pewnością skończy się dla nas nie tylko unieruchomieniem naszego pojazdu, ale z pewnością mandatem oraz określoną liczbą punktów karnych.
Taryfikator jest bezwzględny 220-500 zł oraz 6 pkt karnych.

Życzymy bezpiecznej jazdy.

Źródło: www.word.bielsko.pl