Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zrobić prawo jazdy ?

Czy każdy może przystąpić do egzaminu i dostać uprawniony dokument ?

Pierwszym z warunków jest odpowiedni wiek.
Przepisy w Polsce, mówią wyłącznie o wieku minimalnym, który trzeba osiagnąć, 
by aby móc zapisać się na kurs. 
W zależności od kategorii prawa jazdy jakie chcemy zrobić, wiek minimalny jest różny.

Jeżeli chcemy zrobić prawo jazdy kat. A1, B1 lub T musimy mieć skończone 16 lat, 
natomiast by uzyskać kat. C, CE, D1 i D1E, wymagny jest wiek minimalny 21 lat.

Najpopularniejsze kategorie prawa jazdy A i B to skończone minimum 17 lat i 9 miesięcy. 
Wtedy można zapisać się na szkolenie, za pisemną zgodą +ów. 
Zgoda taka jednak nie wystarczy do przystapienia do egzaminu praktycznego.
W tym przypadku trzeba mieć skończonych 18 lat. 

Co istotne, nie ustalono górnej granicy wieku, do którego możemy się starać o prawo jazdy. 
W tej sytuacji elementem weryfikujacym może być opinia lekarska,
wymagana od wszystkich chcących zapisać się na kurs prawa jazdy. 
Zaświadczenie obejmuje nie tylko podstawowe badanie lekarskie wykonane przez uprawnionego
do tego lekarza, czy badanie wzroku, ale także stwierdzenie czy potencjalny kursant
jest uzależniony od alkoholu, albo środków odurzających. 
W przypaku stwierdzenia uzależnienia, lekarz nie wyda zaświadczenia.

W trakcie badania lekarz może stwierdzić, że badany ma wadę wzroku, 
która może być istotna przy prowadzeniu pojazdu. Wpisuje to wtedy w orzeczeniu. 
Adnotacja taka nie dyskwalifikuje, ale bądzie zaznaczona w prawie jazdy.
W niektórych przypadkach oprócz opinii lekarza, 
wymagana jest również pozytywna opinia psychologa.

Zapisując się na kurs prawa jazdy, trzeba złożyć dokumenty w wydziale komunikacji
w starostwie powiatowym, tam zostanie założony profil kursanta. 
W starostwie dokładnie sprawdzane są dokumenty, mogą one być cofnięte z różnych powodów,
np. brak uprawnień lekarza do wystawienia orzeczenia itp.

Sprawdzane jest także w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) czy
ubiegajacy się o prawo jazdy nie ma zakazu prowdzenia pojazdów. 
Zakaz taki, dyskwalifikuje na czas obowiązywania.

Jeżeli nie mamy miejsca zamieszkania w naszym kraju musimy udokumentować, 
przebywanie na ternie Polski przez co najmniej 185 dni w roku w każdym roku kalendarzowym 
np. ze względu na więzi osobiste lub zawodowe.

Nie złożenie takiego oświadczenia podpisanego w urzedzie miasta
dyskwalifikuje nas jako kandydatów do egzaminu na prawo jazdy w Polsce.

Wymagania przystąpienia do kursuNowość - podaruj BON

OSK Woliński Najwyższa Zdawalność

Nie masz pomysłu na prezent?
Podaruj BON UPOMINOWY bliskiej osobie.

Idealny prezent na 18-stke czy urodziny!

Zobacz szczegóły